Coaching for results
O mnie
Moje CV
Na temat coachingu
Oferta
Kontakt
   
 


Coaching for results  to coaching skierowany do menedżerów w zakresie przywództwa
i budowania kariery. Celem coachingu jest rozwój osobisty i biznesowy menedżera.

Coaching to metoda mobilizująca do podejmowania konkretnych działań. Dzięki rozmowie
z drugą osobą coaching pozwala spojrzeć na swój problem z perspektywy i celnie wskazać najważniejsze i najpilniejsze obszary zmiany. Coaching prowadzi do konstruktywnej autorefleksji, a przede wszystkim do samodzielnego znalezienia indywidualnych dla każdego działań, które doprowadzają do celu.

Skuteczność to podstwowy wymiar coachingu - tylko poprzez podjęcie konkretnych rozwiązań i działań mamy możliwość zmiany rzeczywistości, która nas otacza.
Coaching jest nastawiony na działanie, a nie na szczegółową analizę stanu obecnego. 

Zadaniem najważniejszym dla każdego coacha jest pomóc klientowi osiągnąć wyznaczony cel. Coach towarzyszy klientowi w dokonywaniu zmiany, ale nie jest jej sprawcą.